Gino "Genoski" Gaspara
#klockwork #tattoo #yes #gold #bestsarmrest

#klockwork #tattoo #yes #gold #bestsarmrest

BarKleys

BarKleys

Visualism

Visualism

Big boned

Big boned

#tattoo #klockwork #ink #covina

#tattoo #klockwork #ink #covina

Elow rose .. @klockwork_tattoo_club #genoski #klockwork #tattoo #covina #ink #eheheh

Elow rose .. @klockwork_tattoo_club #genoski #klockwork #tattoo #covina #ink #eheheh

#Klockwork #genoski #tattoo #lion #fuckcancer #ilmt @klockwork_tattoo_club (at Tommy Montoya’s Klockwork tattoo club)

Old school #klockwork #ilmt

Old school #klockwork #ilmt